Semaine : lundi 29 mars - dimanche 04 avril
Dépot - Pulvérisateur MEB
  lundi 29 mars mardi 30 mars mercredi 31 mars jeudi 01 avril vendredi 02 avril  
Heure : Heure :
09:00 - 09:30 Ouverture Salle Blanche Ouverture Salle Blanche Ouverture Salle Blanche Ouverture Salle Blanche Ouverture Salle Blanche 09:00 - 09:30
09:30 - 10:00           09:30 - 10:00
10:00 - 10:30           10:00 - 10:30
10:30 - 11:00           10:30 - 11:00
11:00 - 11:30           11:00 - 11:30
11:30 - 12:00           11:30 - 12:00
12:00 - 12:30           12:00 - 12:30
12:30 - 13:00           12:30 - 13:00
13:00 - 13:30           13:00 - 13:30
13:30 - 14:00           13:30 - 14:00
14:00 - 14:30         FERMETURE
Coupure électrique
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00          "  14:30 - 15:00
15:00 - 15:30          "  15:00 - 15:30
15:30 - 16:00          "  15:30 - 16:00
16:00 - 16:30          "  16:00 - 16:30
16:30 - 17:00          "  16:30 - 17:00
17:00 - 17:30          "  17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Fermeture Salle Blanche Fermeture Salle Blanche Fermeture Salle Blanche Fermeture Salle Blanche Fermeture Salle Blanche 17:30 - 18:00
  lundi 29 mars mardi 30 mars mercredi 31 mars jeudi 01 avril vendredi 02 avril  
Enseignement INSP Externe Fermeture Maintenance Mesures Autre